tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The verb for to anal fuck
"Did you anal fuck her? Yea, I fanalucked that bitch last night"
viết bởi Matt Qwertyhouse 22 Tháng mười hai, 2011