tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
hebrew slang - Great!
originally, an arabic word.
- "How's it going, dude"?
- "Fanan, ya Indie"!
viết bởi phlegmat 21 Tháng ba, 2005