tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
"that's friggin' fandamntacular!"
viết bởi nate 19 Tháng một, 2005

Words related to fandamntacular

fantastic spectacular