tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
something thats really fantastic. merges the words damn and fantastic. as if something was damn fantastic.
today was just fandamntastic!
viết bởi the wind is changing 01 Tháng chín, 2005
 
2.
amazing, great, spiffing.
This pizza is fandamntastic. this website is fandamntastic. your face is fandamntastic. It is a fandamntastic day today.
viết bởi Mark Buttle 12 Tháng mười một, 2006