tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Finger-banging in the anal region.
I just got out of a relationship, so I'm not going to sleep with him, but we totally fanglebanged.
viết bởi downtownjb 24 Tháng sáu, 2010