Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
A subtle mispronouncing of "Fuck All"
"hey man, what are you up to?"
"Far Call mate"
viết bởi HOB 15 Tháng mười, 2004
2 23

Words related to Far Call:

far cry farcall far-call farcry far-cry