tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
greatest person alive; amazingly sexy, one all the girls want
I am such a faried
viết bởi faried 30 Tháng năm, 2003