tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
premium grade ba-doink-a-doink
That chick has some awesome fariya happening
viết bởi spaxx234 23 Tháng bảy, 2010