Top Definition
Someone who is fark-ing retarded.
George W. Bush is such a Farktard he thinks that the war in Iraq ended before it even began.
viết bởi Lisa Smith 06 Tháng năm, 2004
Somebody who uses memes from Fark. Derives from fucktard, similar to /b/tard.
"It's a TRAP!"

"Stop being such a farktard, you faggot. GTFO! Incidentally, XDD ROFL TEH CAEK IS A LIE LOL /PORTAL"

"Shove it up yo ass."
viết bởi Max W. Gore 01 Tháng ba, 2008
anyone that uses the word dipshit
ryan cooper called him a dipshit
viết bởi Anonymous 14 Tháng hai, 2003
Anyone Ryan Cooper considers a complete dumbass or dipshit

...or uses anal in phrases...
You're all farktards!
viết bởi coopstain 14 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×