tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a boy who wears tight jeans..so tight theres no room for his penis
wow that farmer joe has got to get bigger jeans!
viết bởi cAke 06 Tháng mười một, 2004