Top Definition
1: Something that is far in awesome values. It is a combination of far and awesome. It does not mean "far from awesome"!

2: Something is totally awesome and far-out. It is a combination of far-out and awesome. It is the radical of awesome.
1: I want to be farsome some day

2: These 4D Glasses are so farsome! Thanks!
viết bởi James1011R 02 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×