tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Laying on your stomach farting constantly like an erupting volcano.
Bob: I was in bed last night and it was like a fartcano
viết bởi Ralph Dickinson 25 Tháng mười, 2013