tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Fashionish means you are in between fashionable and no sense in fashion.
How do I look today
you look fashionish
viết bởi sammieboo 29 Tháng tư, 2012