tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
yes my friend
"You goin to da party?"
"Fashipple mai nipple!"
viết bởi bigles 28 Tháng hai, 2004

Words related to fashipple mai nipple

hell yeah ohhh yes yea yes yes man
 
2.
oh hell yes ugly man
"wanna eat pie tonight"
"Fashipple mai nipple!"
viết bởi Gogo! 17 Tháng tư, 2006