tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
22.
An emu.
Crikey! My dingo's brought home some fast food in its mouth! Struth!
viết bởi JOKa 13 Tháng mười, 2003