tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a boy how is fine and is so fucking cutwith good hair and good body
Just a good looking boy with every thing you need
viết bởi Keyana Jones 16 Tháng bảy, 2003