tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Someone with a giant head, also an expression of joy.
Damn that dudes got a FAT DOME!
viết bởi JJ19852003 16 Tháng mười hai, 2009