tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Description of a larger than life Wigan lady named Ange who is the star of the home made avant garde movie 'Wigan Fatty Fuck'.
Smoke it Ange you fat shite
viết bởi Stackherrob 14 Tháng mười, 2013