tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
You put a burger on a dog lead and make fat people follow.
Give me a burger and a dog lead, chubby is going for a walk. I'm taking chubby fat walking
viết bởi jackwilsh12345 14 Tháng mười, 2011