tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
29.
one that is overweight and obessed at the same time
the women on a richard simmions video
viết bởi E2themotherfuckinJ 23 Tháng mười hai, 2002