tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
adj. two friends who love to eat and talk all day long! morning til night :]
Michi and Mai are such fatassities! yayuhhh!
viết bởi abg 29 Tháng tư, 2005