tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
FATFUCK, Obese kid.
Ed: 'CAMERON Is MIGHTY OBESE! HE MUST BE A FATFIGHTER.'
viết bởi Not A Spy Submarine 18 Tháng ba, 2014