the point of alcoholic intoxication when you are in between "buzzin" and "faded"
yeah bro, after sluggin that 40oz i was pretty fazy
viết bởi jake 02 Tháng một, 2005
Top Definition
Fuckin Lazy
Patrick is so damn fazy at work.
viết bởi Marco 26 Tháng chín, 2003
1. to go fucking crazy which = FAZY
2. to be fuck up (drunk) and act crazy which = FAZY
1. damn that girl was actin hella fazy in class today.
2. lets all get fazy tonight!
viết bởi ayydean 02 Tháng chín, 2008
the act of being famous and crazy
little black child says, "momma, when i grow up, i wanna be fazy!" mom says, "girl whatcha you talkin about fazy??" child says, "imma be famous and crazy!"
viết bởi jackalyn 03 Tháng mười, 2007
When you're too fat and lazy to say "fat and lazy" you say fazy.
Wanna know how fazy kip is?
He's so fazy that he made up a word to say fat and lazy at the same time.
viết bởi Betty Crocker's Knockers 21 Tháng sáu, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×