Top Definition
Fuh-boo-lish
–adjective

1. resulting from or showing a lack of sense when posting to Face Book; ill-considered; unwise: a foolish action, a fboolish Face Book Post.

2. lacking forethought or caution before posting on Face Book
3. trifling, insignificant, or paltry when posting onFace Book
That post was Fboolish! Keep family business off the net! Stop with the fboolishness!
viết bởi BHJ1 02 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×