tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
see misspelled term faecal japan
Man, that shit is even more gross than fecal japan!
viết bởi Nathan 29 Tháng ba, 2005