tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A common way scarecrows request crows to "fuck off."
"Arggghhh! Feck off crows!!!"
viết bởi Eric Bot 04 Tháng bảy, 2003