tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
It means "fucking idiot," mainly in Irish, and it sounds better in an Irish accent.
That Daniel O'Donnell's a big feckin eejit
viết bởi tara banana 27 Tháng năm, 2004