tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to bang a girl on the kitchen table.
I was feeding the beaver last night while I was watching the food network.
viết bởi Bendig 08 Tháng mười hai, 2008