tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
OH MY GOSH!!! YOU DONT KNOW WHAT FEETNEL IS!!!

*giggles*
jet li's feetnel is large
viết bởi true to my roots 17 Tháng một, 2004