tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the female equivalent of a male boner - a female hard-on
"Man, that guy got me so hot & horny I had major fem-wood all day long"
viết bởi dakine666 23 Tháng mười một, 2012