tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A mixture of feministic and fantastic.
"That girl is so feministic!"
viết bởi elenalockwood 23 Tháng mười một, 2011