tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Strong or agressive femine pride
Xena exudes femismo!
viết bởi jgoodwin 09 Tháng tám, 2011