Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A female wang, or... "Penis"
Dude, shes got a massive femwang, I saw it hanging out of her skirt.
viết bởi JustinRyan03 25 Tháng ba, 2007
1 2

Words related to femwang:

hairy penis taco transvestite wang