fen
fen(noun, vb. to fen/fenned/fenned)-The act of saying something in public and having people around you stopping to stare. Preferably when they're not the people you were talking to, but random people that overheard.
"and he was like "I LOVE THE COCK""
*random people stop and stare*
"oops! Maaajor fen!"
viết bởi T3h_fen 21 Tháng một, 2007
fen
instead of saying "wicked" you would say "fen". not to be confused with f'en.
Girl 1: I just got this new skirt from Hollister!
Girl 2: oh my god. thats fen hot!
viết bởi goddess erin 24 Tháng ba, 2005
fen
instead of saying "wicked" you would say "fen". not to be confused with f'en.
Girl 1: I just got this new skirt from Hollister!
Girl 2: oh my god. thats fen hot!
viết bởi goddess erin 24 Tháng ba, 2005
fen
instead of saying "wicked" you would say "fen". not to be confused with f'en.
Girl 1: I just got this new skirt from Hollister!
Girl 2: oh my god. thats fen hot!
viết bởi goddess erin 24 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×