tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
another name for a MEXICAN
look at that mexican climbin that fence

oh you mean that fence monkey
viết bởi s 10 killer 25 Tháng mười, 2010