tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a senile cat

also known as a feline
that crazy cat lady has some fenile cats!
viết bởi jennifer wood 17 Tháng chín, 2008