Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The word fenion means an irish warrior and to protestants a roman catholic.
your a dirty we fenion.
viết bởi ben mcmullan 07 Tháng mười một, 2007
31 20

Words related to fenion:

catholic irish prod protestant