tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A guy who preys on young children and molests them.
That fucking fenway molested my sister.
viết bởi Dwight Smith 11 Tháng chín, 2007