tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Damm tha fuk straight!
Ya'll got me fucked up on dat Stupid Shit, fer rel fer rel
viết bởi Uncle Beasley 03 Tháng tư, 2006

Words related to fer rel fer rel

damn straight fer rel for real ya sure ya betcha you bet