tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
the bouncy effect you get with a girls pants when she has major pubes underneath
man that girl had a massive ferid it was like a pubic cushion
viết bởi piston69 20 Tháng năm, 2011