tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
this is a problem caused when living in ferryhill, makes people dirty
o shit i got ferryhill aids
viết bởi fndfjrmjefndthbfgh 09 Tháng sáu, 2009

Words related to ferryhill aids

aids because ferry ferryhill o