tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
its a Finnish-sweedeish mans name, often a blonde gay man
oh that guy looks like a fese to me! am i rigth
viết bởi Alina din syster 30 Tháng mười, 2013