An abbreviation of "fetching" and meaning very cool, cute, good etc.
That new purse is so fetch.
viết bởi MeganMarie 09 Tháng chín, 2005
It's like slang, from England... Meaning good.
That sweater is so fetch!
viết bởi Rob Yeo 15 Tháng ba, 2005
"It's slang. From, like... England"
-Gretchen
Gretchen: "THAT IS SOOOOOO FETCH"
Regina: "Stop trying to make fetch happen! It is never going to happen!"
viết bởi Just That Random 28 Tháng tư, 2015
Cool, trendy and hip. Fashionable and/or hot.
Logan, your dress is totally fetch.
viết bởi Blamo303 09 Tháng bảy, 2011
A cool word, that makes a cool person sound cooler, when using it in a cool sentence.
omygood, That was sooo fetch.

FETCHHHHHH!!!!

Nadine: Omygod, he is wearing such a hot shirtt!
Achindra: Ikr. thats sooo fetch.
viết bởi nadine akari 28 Tháng tư, 2011
Adj: describing something. As in an object or whatever. Fetch is usually something stupid air-head people say. Pretty much like the word cool.
OMG, WHERE ARE YOUR SHOES FROM, THEY ARE SO FETCH!!
viết bởi OMGILOVENOONE 19 Tháng tám, 2010
The most awesome thing, mega cool, tight, hot
Dang that boy is fetch!
viết bởi Vbgirl168 05 Tháng ba, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×