An alternative, though equally annoying, to Paris Hilton's catch phrase, "That's hot!"
NOt originated by, but brought to mainstream by, Gretchen in the movie "Mean Girls."
"Oh my God, that's so FETCH!"
viết bởi Girl named "Desire" 16 Tháng ba, 2006
describing something in a positive way. synonyms: cool, awesome, amazing, fantastic, super, etc.
That is so fetch! That's fetch!
viết bởi famous dave 29 Tháng tám, 2005
means bring; give something to someone.
i will fetch the Doc for you.
viết bởi Mohsen 23 Tháng bảy, 2005
something that is sooo extremely awesome that only d.m.j. know about and one lisa virgin islands dumb blonde will never everrrrr figure it out ahahahahah!
wow that is so fetch!
viết bởi lala 26 Tháng mười hai, 2004
To retrive, also see UF
Fetch the stick boy!
viết bởi UrbanPinballWizard 12 Tháng chín, 2004
a lame attempt for band nerds to sound cool.

my new clarinet is totally fetch.
viết bởi paluzzi 30 Tháng tám, 2005
Cool or chic, a fun way of saying something is awesome
"O my gosh! that is so fetch!"

"That miniskirt is so fetch."
viết bởi Juicy Couture 24 Tháng bảy, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×