tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
About to, a conjuction of fixing to.
I am fiddna go to the store.
viết bởi Skot 25 Tháng tám, 2003