tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
mmmmmmmm, kids
viết bởi McGod 12 Tháng tám, 2003
 
2.
Someone who kiddles with fids while watchin Hardcore Thomas the Tank vids on the box while eating some cheesy peas in a bowl.
Jack grocott on a friday night
viết bởi Phil Macrackin 25 Tháng ba, 2003
 
3.
a child who fiddles older/mature people
Reece,4,kiddled his friends Mum,46
viết bởi John Masters 05 Tháng tư, 2003