tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a fucking diego
awww narn fiegos
viết bởi cinimonsheep 24 Tháng hai, 2011