tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Chris's wifey...EX wifey...maybe FUTURE wifey
'I need a girl to ride ride ride...'
viết bởi playa 12 Tháng một, 2005