tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The cool way of saying a person knowing five languages.
When i grow up I'm going to be filingual!
viết bởi Purplelotus 21 Tháng mười hai, 2006

Words related to filingual

languages bilingual french spanglish spanish