tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A random word to yell at passerbys that make them think you're either retarded or high.
Hello. How are you? FINKELSMORG!!!
viết bởi Savannah 07 Tháng ba, 2005